Meesterwerk Podcast

Een serie gesprekken...

BurgerschapsBorrel – Carien Verhoeff & Barbra Bos, Haagse Hogeschool

Hoe kunnen scholen leerlingen meer zeggenschap geven over hun onderwijs en wat hebben leerlingen nodig om beter gebruik te maken van hun rechten?
Over democratisering in het onderwijs.
Met Carien Verhoeff (associate lector wereldburgerschap en programmaleider onderzoek ‘Student Voice’) en Barbra Bos (docent Pabo en docent-onderzoeker ‘Student Voice’).

VO-raad Website: https://www.vo-raad.nl

LinkedIn: https://linkedin.com/company/vo-raad

Twitter: https://twitter.com/vo_raad

Next Post

Previous Post

© 2023 Meesterwerk Podcast

Theme by Anders Norén