Ontwikkelingsgericht onderwijs; Huub Jolink vertelt over deze onderwijsvisie in de praktijk.

OntwikkelingsGericht Onderwijs (OGO).OGO is een onderwijsvisie. Deze visie legt de nadruk op de ontwikkeling van de leerlingen. Bij OGO staat de brede persoonsontwikkeling van leerlingen centraal. Het belangrijkste principe hierbij is de zone van naaste ontwikkeling. Het kind ontdekt vanuit zijn eigen ontwikkeling wat op het randje van zijn kunnen en nog niet kunnen ligt. Daarbij is het de gedachte dat de leerkracht in het contact met de kinderen niet enkel specifieke kennis en vaardigheden overdraagt, maar dat de ontwikkeling van de leerling daarnaast ook beïnvloedt wordt door de context en de cultuur aan te dragen. Huub Jolink vertelt over OGO op de basisschool de Achthoek in Amsterdam-Oost.